Stort og småt

Her er avisartikler fra Mediestream om begivenheder på Askø/Lilleø:

Opslag fra 1861 om stilling som distriktslæge for Askø-Femø-Fejø. Gage 250 Rdl. samt adgang til tillægsgage iflg. forordning af 27 januar 1847. Der foreligger et udkast til overenskomst hvor gagen er 400 Rdl. foruden alderstillæg på 100 Rdl. for hver 5. års tjeneste.

Opslag fra 1905 om stilling som distriktsjordemoder på Askø. Løn 190 kr., bolig med jordlod (ca. 2 tdr. land) samt vederlag for brænde 60 kr., for boligens vedligeholdelse 40 kr., for hegnets vedligeholdelse 12 kr. og for utilstrækkelig jordlod 40 kr.

Valdemar Olsen kom af vanvare til at skyde smed Chr. Hansens 13 årige søn. Han blev ramt i hjertet, så han døde på stedet.

Den dræbte dreng Foged Hansen blev begravet under meget stor deltagelse fra beboernes side.

Gårdejer fra Lilleø og hans søn i livsfare. Gdr. Helmer Larsen fra Lilleø var på til Askø med et hestekøretøj. På vognen havde han 2 grise og hans 11-årige søn. Netop da han kørte på brodæmningen steg vandet med en flodbølges hastighed. Da han ikke kunne se ….

Stor vidneafhøring om den farlige passage i stormvejr ad den 700 m. lange dæmning mellem Askø og Lilleø. Baggrunden for sagsanlægget er en ulykke hvor …..

En Askø gårdejer i en farlig situation. Gårdejer Harry Jensen, Askø, fik i sommer opført en staldbygning og samtidig lavet en vandbeholder på loftet af denne. Beholderen kunne rumme 12.000 l. vand.

På Askø var en motorcyklist ude for et kedeligt uheld under en køretur på øen med en kvindelig passager. På turen løb en ko pludselig ud på vejen og mod motorcyklen, der væltede.

2-årig pige dræbt under bil på Askø. Kørte på barnecykel ind under øens eneste lastbil, hvis fører ikke kunne se hende.

Den 66-årige gårdejer Ferdinand Bruun druknede da han under traktorharvning kørte ud i en mergelgrav og blev klemt fast under traktoren.