OM ….

Askø Ø-museum er et lille lokalhistorisk museum og arkiv.

Askø Museum blev grundlagt i 1994 af Elise Nielsen (født Petersen 1930 og datter af gårdejer Hans Geertsen Petersen og Johanne Helene Rasmussen, Risbækgård på Askø, og gift med Erling Nielsen – 9. slægtled af Nielsen slægten) og Anni Thage (f. Jensen, 1939 og datter af fisker Peter Aage Jensen og Mathilde Magdalene Larsen fra Konemadevej 2 ved Askø havn). Museet er videreført af Sally Møller Hansen (tilflytter i 2008 og forhenværende formand for Askø-Lilleø Beboerforening) og Anni Sørensen (tilflytter, organist, og gift med Ejvind Sørensen – 10. slægtled af Nielsen-slægten).

Museet har til huse i det gamle hønsehus i en sidebygning til Præstegården, Konemadevej 40, der er stillet til rådighed af Askø Kirkes menighedsråd.

Det ældste er en samling af flinteredskaber, ellers er samlingen fra ca.1850 til 1960. Landbrug og fiskeri var dengang den vigtigste indtægtskilde her på øerne, men med gentagende stormfloder kunne det være en barsk tilværelse for de dengang fattige beboere.

På museet vil man bl.a. kunne se et køkken med brændekomfur og mange forskellige gamle køkkenredskaber. En stue med fint opdækket bord og mange familieportrætter. Et soveværelse med tilhørende effekter. Der findes også et skolehjørne samt lokalt læsestof, slægtshistorier og fotoalbums.

Entre: 20 kr./person (kontant og MobilePay).

Børn under 10 år gratis

Yderligere frivillige bidrag til vedligeholdelsen modtages med tak