Rapporter, strategier, ideer og planer

Smålandshavets øer kan gøres landfaste med Lolland.

28 km. diger vil give ca. 9.000 ha.

På Askø og Femø er man stærkt optaget af spørgsmålet om at få en hurtigere og bedre forbindelse til “fastlandet”

Rapporten, på 24 sider, er udarbejdet i anledning af kulturministerens og finansudvalgets besøg på Askø/Lilleø 10. august 1972.

Rapporten omhandler:

 • Elektricitetsforsyningen, færgefarten og landingsbane for fly
 • Transportomkostninger, havnen og fiskeriet
 • Skole- og uddannelsesforhold, lægeordning, plejehjem, lejrskole, højskole, fritid og sport samt lystbådehavnen
 • Fritidshusområdet
 • Beskæftigelses- og erhvervsområder

Rapporten er udarbejdet af:

 • Erling Nielsen, Askø udvalget
 • Egon Skov, formand for Askø udvalget
 • Erwin Keincke, formand for Askø Strandvig Grundejerforening
 • Bjørn Karbo, formand for Askø Elværk

Avisartikel om at koble Askø, Fejø og Femø sammen med dæmninger og spare 2 færgeruter.

Rapport på 62 sider med det for at etablere en lokal forståelse af hvordan man skaber bæredygtig udvikling af helårssamfundene på Askø/Lilleø, Femø og Fejø.

Udviklingsplanen skal løbe frem til 2013 og sikre grobund for øernes fremtid som helårssamfund.

Indholdsfortegnelse

 • Udviklingen på de 3 øer – historie og teori
 • 3Ø-samarbejdet, Askø, Femø og Fejø
 • Alderssammensætningens udvikling på de 3 øer
 • Færgerne – øernes livsnerve
 • Erhverv på Fejø
 • Fejø Skole
 • Metoder i projektet
 • Askøs ønsker til udviklingsplanen (Dette er Askøs udviklingsplan)
 • Femøs ønsker til udviklingsplanen (Dette er Femøs udviklingsplan)
 • Fejøs ønsker til udviklingsplanen (Dette er Fejøs udviklingsplan)
 • Forslag til udviklingsplanens fremtid

Rapport på 11 sider med vision for Askø/Lilleø med ide-katalog.

Indhold:

 • Vision for Askø/Lilleø
 • Ressourcer
 • Bosætning og erhverv
 • Turisme og friluftsliv
 • Kunst og Kultur
 • Branding
 • Infrastruktur

Udarbejdet af:

 • fra øerne: Anni Sørensen, Henrik Saunte, Inger-Lise Pedersen, Jette Dietz, Lisa Mulvad, Per Skov Madsen, Michael Cornelius Rønn Hansen
 • fra Lolland kommune: Jenny Falk Neerup Madsen

Rapport på 42 sider med en fælles turismestrategi for Askø/Lilleø, Fejø og Femø 2021 – 2025.

Indhold:

 • Fælles turismestrategi
 • Præsentation af øerne
 • Nøgletal for øernes turisme
 • Strategiske målsætninger
 • Målgrupper
 • Indsatsområder

Deltagere fra Askø/Lilleø:

 • Marianne Pilhøj Thomsen, Askø/Lilleø Beboerforening, formand
 • Lisa Mulvad, Askø/Lilleø Beboerforening

Rapport på 22 sider om de visionerne for fremtidens færgedrift.

Slået op på Facebook (LINK)