Bogen om Askø-Lilleø’s historie

Bogen bliver solgt fra Askø Museum og Askø Købmand for kr. 150,00. Da gode sponsorer har betalt for trykningen vil alle indtægter fra salget ubeskåret blive doneret til museum og købmand.

Baggrunden for bogen

Bent Hansen skriver i forordet:
“I 1992 blev jeg for første gang lokket til Askø af min senere tilkomne hustru Lisa Mulvad, til en kæreste-weekend i mine tilkomne svigerforældres sommerhus. Som ærke-bybo blev jeg fra første bekendtskab med Askø-Lilleø fascineret af stemningen, isolationen og sammenhængs- og overlevelseskraften – på godt og ondt. Samtidig troede jeg, at øernes relativt ringe størrelse vil gøre alting mere enkelt, forståeligt, overkommeligt og overskueligt – jeg skulle blive meget klogere.

Som for mange andre voksede min kærlighed til øerne ud fra et sommerhus, hvor der i mit tilfælde endvidere var en familie relation til en af de ”rigtig gamle” familier, da min svigermor var barnefødt på Østerstrandgård.

De første år blev øerne brugt som sted for afstresning fra en travl hverdag. Fra 2010 blev Lisa inddraget i frivilligt arbejde bl.a. vedr. købmanden, åbnede is-café, arrangerede turismedage, og blev aktiv i Beboerforeningen, og jeg blev opfordret til at tage en tørn som formand for Askø Strandvig Grundejerforening. Det var da det oprindelig rensningsanlæg blev opgraderet til et moderne biologisk anlæg. Efterfølgende lykkedes at overtale SEAS-NVE til at etablere fibernet i forbindelse med fornyelse af elnettet i 2014 (Askø blev den første af de 27 danske småøer med fibernet).

Min nysgerrighed om forhold på øerne var blevet vakt, samtidig med, at der under slægtsforskning af Nielsen/Gosmer-slægten på Askø (min kone Lisa er 10. slægtled – læs mere) dukkede spændende og for mig både kendt og ukendt historisk information og kildemateriale op. Det eskalerede i sidste halvdel af 2010’erne hvor jeg valgte at gå på pension, og hvor Sally Møller Hansen fra Askø Museum førte mig ind i slægtsforskningens spændende verden og teknikker. Da Mediestream under Corona epidemien endvidere åbnede for digital adgang med søgemulighed til mere end 6,5 Mill. historiske aviser følte jeg at denne viden skulle fastholdes og deles.

Det blev starten til det digitale arkiv og hjemmesiden for Askø Museum, og bogen om Askø-Lilleø’s historie er bl.a. uddrag af tekst og kilder fra museets hjemmeside.”

En stor tak til sponsorerne som har finansieret trykningen:

 • Lysemose Maskinstation
 • Lilleø vin
 • Henrik Saunte, Lilleø
 • Henrik Rasmussen, Landmand på Askø
 • Askø-Lilleø Beboerforening
 • Hefa-El v/ Lars Madsen, Askø
 • Martin Hansen, Tømrermester, Maribo
 • Nybolig, Maribo
 • Askø Bed & Breakfast
 • Gårdbutikken, Vigmosegård
 • Anonym sponsor